Buss i väst anser att den upphandling som Skånetrafiken gjort i Tomelilla inte skötts enligt reglerna. Region Skåne påbörjade upphandlingen redan tidigare i våras och i november fick Veolia klart för sig att de gått vinnande ur striden. Buss i väst ger sig dock inte utan anser att de blivit orättvist behandlade.

Kritik riktas mot förfrågningsunderlag

Kritiken som riktas mot Region Skåne är att de inte följ upphandlingspraxis och att det är på grund av det som Veolia lyckades vinna upphandlingen. Den största delen av kritiken riktas mot det förfrågningsunderlag som Region Skåne använt sig av som Buss i väst menar inte följt det grundläggande regelverk man är skyldig att följa i samband med upphandlingar. Buss i väst tycker att det inte funnits tillräcklig transparens och att man inte behandlat de olika budgivarna likvärdigt.

Upphandlingen började med att fyra företag anmälde sitt intresse och gav Region Skåne anbud. Buss i Väst kunde i sitt förslag visa på att de skulle ha det lägsta priset av alla, ändå vann Veolia och inte Buss i väst upphandlingen. Förklaringen efter var heller inte tillräcklig. Enligt Buss i väst stod det bara kortfattat hur de hade räknat ut poängen som bestämde vem som skulle vinna upphandlingen. Buss i väst menar att poängen räknats felaktigt och att Region Skåne i förväg inte förklarade tillräckligt noga vad det var de var ute efter med sina frågor.

Buss i Väst pekar också på det konstiga i att Veolia fått låga poäng när det kommer till kundnöjdhet men ändå fått höga poäng för sitt kundbemötande. Buss i Väst påstår att de alltid annars får högre poäng från sina passagerare än Veolia. Mer transportnyheter finns på Uppsalastadsbud.se

Anklagelse om obegränsad valfrihet

Enligt rättspraxis får inte Region Skåne använda sig av obegränsad valfrihet när det kommer till vilken leverantör de vill välja. I det här fallet anser Buss i väst att Region Skåne haft just obegränsad valfrihet, på grund av att bedömningen i efterhand inte kan tolkas utifrån förfrågningsunderlaget.

Buss i väst tycker att Skånetrafiken valt att fokusera mer på själva anbuden snarare än på hur man kommer att kunna utföra uppgiften.

Det Buss i väst vill i det här läget är att Skånetrafiken ogiltigförklarar avtalet med Veolia och att man gör om upphandlingen. Den här gången med ett bättre förfrågningsunderlag samt att man gör det tydligare vad det är man kommer att bedöma.